Generalforsamling d. 11-2-2024

Pindsvin på eventyr Pindsvin på eventyr

Generalforsamling afholdes online d. 11-2-2024

Generalforsamling finder sted som Online møde via platformen MEET 11.02.2024 kl. 13.00. Du opfordres som medlem til at deltage.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest d. 05.02.2024. på e-mail: info@danskpindsvinepleje.dk .

Når tilmeldt vil du modtage MEET link for deltagelse. Vedtægter samt årsregnskaber finder du på vores hjemmeside til fri download, men vi sender gerne om nødvendigt.

De bedste hilsner bestyrelsen;

Formand: Annemarie Duus; Næstformand: Susanne Baab Henriksen; Kasserer: Annette Riise

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningen Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse.

Søndag d. 11. februar 2024 kl. 13.00-14.00.

Sted: Online via Meet.  (tilmelding senest d. 5-2-2024- hvor MEET link tilsendes.)

 

  1. Bestyrelsen udpeger ordstyrer
  1. Formand Annemarie Duus aflægger årsberetning
  1. Kasserer Annette Riise forelægger revideret årsregnskab for perioden 01.01.2023 – 31.12.2023
  1. Den siddende bestyrelse fremlægger forslag om lukning af foreningen 1-6-2024, der redegøres for baggrund herfor samt skitseres en handleplan i forhold til gennemførslen af dette. Gennemførsel af afstemning omkring dette i fald, at de i vedtægter §13+14 bestemmelser er opfyldt.
  1. Indkomne øvrige forslag til behandling. Forslag til punkter, der skal behandles, skal indsendes til bestyrelsen på info@danskpindsvinepleje.dk jf. vedtægterne.
  1. Evt. (kan drøftes men ikke besluttes noget under dette punkt.)